വില:

60/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

200 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

സുഗന്ധവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9656980243