വില:

400/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

15 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

നാടന്‍ വിഭവങ്ങള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9446035314