വില:

500/ലിറ്റര്‍

ലഭ്യമായ അളവ്:

10 kg ലിറ്റര്‍

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

സുഗന്ധവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!