ചീനി (കപ്പ)

അടൂര്‍ , പത്തനംതിട്ട

MOHAN

9961750215

vishnumanikandan@gmail.com

Approximately 2000 plants.

വില:

15/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

10000 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9961750215