വില:

55/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

20 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പാനീയ വിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9496618980