കുടംപുളി

ശ്രീകണ്ഠാപുരം, കണ്ണൂര്‍

Jebin

7034000987

jebin180@gmail.com

നാടൻ കുടംപുളി

വില:

250/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

20 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

വാണിജ്യവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

7034000987