കുടംപുളി

മണ്ണാര്‍ക്കാട്, പാലക്കാട്

റിന്റോ

9544679181

rintostephen99@gmail.com

Homemade

വില:

300/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

200 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

സുഗന്ധവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9544679181