ചെറുതേൻ

പൊന്‍കുന്നം , കോട്ടയം

Vipin E V

9995446696

vipineve@gmail.com

നാടൻ ചെറുതെന് വീട്ടിൽ ശുദ്ധമായി ജലാംശം നീക്കി സുരക്ഷിതമായി പാക്ക് ചെയ്ത കുപ്പികളിൽ നൽകുന്നു

വില:

2000/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

3 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പാല്‍, മുട്ട, തേന്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9995446696