ഗപ്പി

പൊന്‍കുന്നം , കോട്ടയം

Vipin E V

9995446696

vipineve@gmail.com

പല നിറത്തിലും അഴകാർന്ന ഗപ്പികുഞ്ഞുങ്ങൾ

വില:

10/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

50 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

വളര്‍ത്തു മത്സ്യങ്ങള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9995446696