ചതുരമുല്ല

അയര്‍ക്കുന്നം , കോട്ടയം

ചതുര മുല്ല

7558988159

krishnasethu122@gmail.com

പൂച്ചെടി. വില: 150

വില:

150/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

20 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പൂക്കള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

7558988159