കപ്പ

കുറവിലങ്ങാട് , കോട്ടയം

Roby

9946851053

robinjosephj361@gmil.com

നാടൻ മിച്ചർ കപ്പ

വില:

15/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

3000 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9946851053