കപ്പ

മല്ലപ്പള്ളി , പത്തനംതിട്ട

ജോൺസ്

09447104280

jonesthannickal2018@gmail.com

5000 kg

വില:

15/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

5000 kg കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

09447104280