നാടൻ താറാവ് മുട്ട

ചോറ്റാനിക്കര , എറണാകുളം

Aji പി John

9790372587

apjnttf@gmail.com

നാടൻ താറാവ് മുട്ട, സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിൽപ്പന. യാതൊരുവിധ കൃത്രിമ ഭക്ഷണം നൽകാതെ വളർത്തുന്ന താറാവ്, (Home delivery*)

വില:

13/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

50 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പാല്‍, മുട്ട, തേന്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9790372587