നാടൻ പൂവൻ കോഴി

തിരുവല്ല , പത്തനംതിട്ട

Alex Joseph

9847656269

ഗ്രാമപ്രിയ ഇനത്തിൽപെട്ട 3 മാസം പ്രായമുള്ള (1.5 - 2 kg) പൂവൻ കോഴികൾ ഉടൻ വില്പനയ്ക്ക് ( Wholesale and Retail )

വില:

180/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

500 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പക്ഷികള്‍, മൃഗങ്ങള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9847656269